Logo
Logo        VBT CSD

Softwareprogramma voor Beheer Tandheelkundige Praktijk


 

Cyberdent is een softwarepakket voor beheer van een tandheelkundige praktijk ontworpen in 1998 door twee Luikse tandartsen .

Het pakket is zeer volledig en uitermate eenvoudig in het gebruik vermits het ontworpen werd door twee tandartsen die ook vandaag nog dagelijks in de praktijk staan .

Heel wat tandartsen zijn dan ook bijzonder opgetogen over "hun" Cyberdent.

 

Het basispakket voor ťťn gebruiker kost dan ook slechts Voir nos tarifs

Hardwarebestek nodig?

Klik hier voor de site van onze leverancier MC Informatique

  

          

 

U kan hieronder een lijst vinden van een deel van de krachtige functies van het pakket ( deze opsomming is verre van volledig) :

 

U kan de patiŽntgegevens terugvinden via het patiŽntennummer of via de naam of via geboortedatum of via een combinatie van nog andere gegevens (postcode, straat,enz...) .

Bij het creeŽren van nieuwe dossiers krijgt u hulp dmv een semi-automatische aanvullingsfunctie : vb. postcode , "functie zelfde familie" , rizivnummer van de rechthebbende enz...)

Voor elke patiŽnt is er een bijna ongelimiteerde opslag van commentaar mogelijk.

Vooringevuld anamneseformulier met "waarschuwingsfunctie"

Historiek van de verstrekte zorgen al dan niet met vermelding van honoraria . Grafische voorstelling van vroegere zorgen (prestaties worden tevens vermeld met hun riziv code en ook met een door uzelf te kiezen afkorting vb: 2VV = 2 vlaksvulling volwassene)

Duidelijk en overzichtelijk behandelingsplan dat met enkele klikken te realiseren is dmv de gekende afkortingen ( MO , MOD , ....enz.). Het afdrukken van een getuigschrift zorgt ervoor dat automatisch de referentie naar deze prestatie uit het behandelingsplan gewist wordt : logisch en eenvoudig !

Voor elke patiŽnt kunnen beelden en documenten gearchiveerd worden . Er kan gelinkt worden naar scanners , intra-orale camera's en digitale fototoestellen.

Link mogelijk met digitale RŲntgen .

Post en gepersonaliseerde brieven kunnen afgedrukt en opgeslagen worden met ťťn muisklik . (Bijvoorbeeld : Het formulier 41 N opgemaakt en afgedrukt in luttele seonden wat betekent dat u niet langer in uw agenda op zoek moet naar de juiste data van de verschillende fasen van een prothese (minuten tijdwinst) , het is ook niet meer nodig het formulier bij het RIZIV na te bestellen(15 dagen tijdwinst), alles wordt netjes vanzelf afgedrukt , geen vignetjes meer nodig voor de patiŽnt .

Orthodontiemodule met voorgedrukte fiche en controleschema .

 

 

 

 

      

Cyberdent kent perfect de volledige nomenclatuur

 

Volledige statistieken

 

 

 Anamnese : eenvoudigweg aanvinken wat relevant is

 

          

Inbrengen van geplande zorgen in het behandelingsplan( met een dubbele muisklik)

 

 

                                

Orthodontiemodule

Cyberdent kent perfect de volledige nomenclatuur en al zijn toepassingsregels alsook de bijpassende door u gekozen honoraria . Het inbrengen van de geplande zorgen in het behandelingsplan is buitengewoon eenvoudig en vereist zelfs niet eens dat u de codes, die u zelf heeft bedacht, van buiten kent vermits cyberdent u voorziet van alle hulp bij het afdrukken van een getuigschrift voor verstrekte hulp (GVH). Indien u toch nog een fout maakt zal het programma u een correctie voorstellen !!

Volledig en automatisch beheer van derdebetalersysteem ( voor wie ermee wenst te werken natuurlijk).

Dagboek , omzetcijfer , overzicht van verstrekte zorgen in een bepaalde periode door welke tandarts en soort verzorgingen .

Recall op 6 maand of 1 jaar .
Overzicht en rappels onbetaalde rekeningen.
(met keuzemogelijkheid van de taal van de patiŽnt -F,NL,D)

Module voor standaardbrieven (via Wordģ mogelijk)

Statistieken (profiel RIZIV)

Internet toegang

Beheer van twee printers (post en GVH)

Alle Windows mogelijkheden

Cyberdent bestaat natuurlijk ook voor praktijken met meerdere practici of meerdere werkposten (Windows netwerk)

 

     agenda.jpg (42713 octets)

   Weekagenda

Een 100% aanpasbare agenda (duur van verzorging , verlof , aanvangsuur , etc...) staat ook in verbinding met het patiŽntenbestand .

Door middel van kleurcodes kan u uw soort afspraken visualiseren.

 

Detail van enkele aspecten van het pakket

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

           U ,uw patiŽnt et cyberdent

praktisch voorbeeld :

Tik de eerste letters van de naam van uw patiŽnt in om zijn dossier te openen (of tik zijn geboortedatum in)

 

Vraag zijn behandelingsplan op : dan krijgt u het beeld hiernaast.

NB Om het programma lichter te maken zijn de elementen hier aangegeven door middel van hun nummer . Deze weloverwogen keuze om geen getekende voorstelling van het gebit te maken zorgt er inderdaad voor dat het cyberdent programma grafisch iets minder aantrekkelijk lijkt. Wij van onze kant menen echter dat een tandarts precies weet hoe een 26 er uitziet en dat dit nummer voor hem evenveel betekent als een getekend schema .

Het behandelingsplan dat bij een vorige consultatie is opgesteld geeft aan dat er een "MO vulling" op de 26 voorzien is


Verzorging van de patiŽnt

Maar OPGELET: bij nader inzicht blijkt dat dat het de hoektand is die moet behandeld worden . Na de behandeling volstaat het om de tekst "MO" aan te klikken en hem naar het vakje CUSP B Inc te brengen (door "schuiven-loslaten " van de muis) en het attest te vragen.

 

 

 

De verzorging is daarop reeds ingevuld . U kan er nog een commentaar bijvoegen of de gevraagde honoraria veranderen.

 

 

 

Klik op afdrukken en daarna op bevestigen/aanpassen .

Klik op OK en het getuigschrift wordt afgedrukt .

U merkt dat u cyberdent er niet hoefde op te wijzen welke riziv code moest worden gebruikt (volwassene, definitief element, hoekopbouw,...)en ook niet hoeveel het honorarium bedroeg of hoeveel patiŽnt kan terugkrijgen van zijn verzekeringsinstelling en of deze kan gebeuren in het kader van een derde betalersregeling .

AL DEZE PARAMETERS WAREN REEDS GEKEND DOOR CYBERDENT !

 

 

Terug naar de hoofdpagina

Dentiste Francesco ALBANESE . Tel : 0495/24.29.95 . mail cyberdent@cyberdent.be